Pax Haiku

Pax Haiku

Pax Haiku

Detta är en app för alla som älskar dikter och då speciellt då Japanska Haiku-dikter. Per-Axel Hall (Pax) är författaren till alla dikterna i appen.

Varje vecka kommer det att publiceras nya dikter och varje dikt tillägnas en speciell årstid. En rolig detalj är att det finns en funktion i appen som söker på Google efter ord i texten och vilka ord som ingår i sökningen bestäms av vilken veckodag det är.


This is an app for all who love poetry and especially the Japanese Haiku poems. Per-Axel Hall (Pax) is the author of all the poems in the app. Each week there will new poems published and each poem is dedicated to a specific season. A funny detail is that there is a feature in the app that searches Google for words in the text and the words that are included in the search is determined by what day in the week the search is performed.

Pin It

Lämna ett svar